ما را دنبال کنید:

دکتر سعید محمدی-وکیل مهاجرت ترکیه اروپا کانادا

ویزا و مهاجرت

خانه ویزای تفریحی

ویزا یا روادید، به مدرکی اطلاق می شود که اجازه خروج از مرز های کشور را، به دارنده خود واگذار می کند. بیشترین درخواست دریافت ویزا، مربوط به ویزای توریستی می باشد.
معمولا ویزای توریستی برای اشخاصی که بار اول به محدوده شنگن سفر می کنند، برای مدت زمان 15 تا 20 روز صادر می شود. مدت اقامت ویزای توریستی، برای افرادی که قبلا به محدوده شنگن سفر داشته اند، مدت زمان 90 روزه تا یکساله، بسته به درخواست مسافر صادر می گردد
.
انواع ویزای توریستی(تفریحی)
ویزای توریستی به طور کلی به دو دسته یکبار ورود و چند بار وروددسته بندی می شوند
(Single) و (Multiple)
ویزای توریستی یکبار ورود و یا ویزای توریستی چند بار ورود، با توجه به درخواست متقاضی صادر می شود.
ویزای یکبار ورود (SINGLE)
ویزای توریستی سینگل، معمولا با اهداف گردشگری، بازدید از خانواده و مواردی از این قبیل صادر می شود. این ویزای یک بار ورود، همانطور که از اسم آن پیداست، تنها اجازه یکبار ورود به کشور مقصد را صادر می کند و مدت اعتبار آن نیز، تا 3 ماه از تاریخ صدور می باشد.
ویزای چند بار ورود (MULTIPLE)
. ویزای توریستی مالتیپل، به ندرت صادر می شود. ویزای توریستی چند بار ورود، به شما اجازه می دهد در طول دوره اعتبار ویزا، به کشور مقصد بدون محدودیت ورود داشته باشید. اعتبار ویزای توریستی مالتیپل، پس از صدور در حدود 90 روز و یا 3 ماه می باشد

مهاجرت به کانادا