ما را دنبال کنید:

دکتر سعید محمدی

دکتر سعید محمدی مشاور و متخصص در امور مهاجرت ، دعاوی و سرمایه گذاری های بین المللی

مشاور مهاجرت و اخذ اقامت

ثبت شرکت بین المللی و دریافت اقامت
اخذ انواع ویزای تحصیلی

خدمات ما در یک نگاه

مهاجرت به کانادا